Passie voor ons beroep!

Waddenzorg Image (3)

Jutta: “Helaas kom ik erg veel tegen, dat door de druk op de zorg niet alleen de kwaliteit van ons vak afneemt, maar ook de passie voor ons prachtige beroep onder druk komt te staan. Ik zie dan nu ook vaak dat men hun kwaliteitseisen over hun zelf steeds lager stellen. Dit heeft natuurlijk als gevolg dat de kwaliteit van de zorg drastisch achteruit gaat, doordat kwaliteitseisen steeds lager worden gesteld die juist in de zorg hoog moeten zijn. Het personeelstekort is zodanig erg dat de eisen voor goed personeel drastisch omlaag zijn gegaan en dat daardoor veel mensen de dupe van zijn geraakt, terwijl Zorg iets is dat bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van leven. Passie in Zorg staat voor zorg zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt”.

Hoogstpersoonlijk

De zorgvrager is het uitgangspunt bij alles wat onze organisatie doet. Maatwerk bieden voor de persoonlijke zorg- en dienstverleningsbehoefte, gericht op persoonlijke beleving en begeleiding: passende zorg, ondersteund door een goede organisatie, op basis van een zorgplan, waarin zoveel mogelijk de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt meegenomen. Verpleegkundigen en paramedici zijn bevoegd en in staat om alle handelingen uit te voeren. Ik als zorgaanbieder heb me ontwikkelt om het begrip van de zorg te verbreden en te verdiepen. Passie voor zorg is betrokken zijn bij alle belanghebbenden, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, huisartsen, apothekers, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverzekeraars, verpleeghuizen en gemeenten.

Indrukwekkende momenten

Werken in de zorg betekent werken met mensen. Dat gaat zeker indrukwekkende momenten opleveren. Waarschijnlijk een van de grootste voordelen van mijn werk is dat ik anderen kan helpen: mensen wiens gezondheid niet zo goed meer zo is als die van mij. Je geeft ze een dag zin en zorgt ervoor dat ze zich veilig en belangrijk voelen. Maak je bewust en bewust nuttig voor anderen.

Sterker nog, de kleinste dingen die je meemaakt in de zorg zijn al indrukwekkend. Het is alsof een klant mijn naam herinnert of naar me zwaait als ik langsloop. Dit zijn de momenten die ik waardeer als zorgprofessional.

Meer waardering

Sommige mensen kijken minachtend naar het werken in de gezondheidszorg. Mensen vinden dit werk vies en ondankbaar. Het zou goed zijn als mensen met deze denkwijze beseffen dat ze op hun tachtigste ook zelf zorg nodig kunnen hebben. Ik moest natuurlijk ook even wennen aan het “intieme werk” dat je in het begin in de zorg deed. Maar nu laat ik niets meer in de steek. Dit is allemaal mensenwerk, dus “vies” bestaat niet. Glorieus werk: dat is het. Het moet meer gezegd en gedeeld worden.

Het is maar hoe je het ziet!

Hoe de wereld er over een paar jaar uitziet, weet eigenlijk niemand. Over de toekomst durf ik dan ook weinig te zeggen. Wat ik wel weet, is dat er steeds meer verwacht wordt van de werkenden in de zorg. Dat is ook niet gek: door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Het enige voordeel daaraan is dat het mij als zorgprofessional een stukje zekerheid biedt. Mijn werk zal nooit wegvallen! Voor meer informatie is het altijd mogelijk om contact met ons op te nemen of vraag gerust een offerte aan!

Ook leuk om te lezen: