Thuiszorg Friesland

Heading Icon

Ook in de Thuiszorg Friesland zullen per 1 januari 2020 een aantal dingen veranderen in het basispakket. Zo worden er bepaalde zorgvergoedingen aan de basisdekking worden toegevoegd.

Toegevoegde zorgvergoeding aan basispakket

  • Nieuwe medicijnen tegen multiple sclerose (MS) en kanker
  • Vergoeding voor overnachting bij aaneengesloten behandeling medisch specialist zonder opname. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht op voorwaarde dat er sprake is van minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling. Dit betreft alleen patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer.
  • Er geldt geen eigen risico meer voor mensen die via de huisarts deelnemen aan een stoppen-met-rokenprogramma.
  • Zorg geboden door een specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten en rolstoelers.

Eigen risico, zorgpremie en zorgtoeslag
Het eigen risico veranderd per 1 januari 2020 niet en blijft daarmee gelijk aan 385 euro. Daarnaast zal de zorgpremie gaan stijgen met 37 euro, wat neerkomt op een maandelijkse stijging van 3 euro. Hierdoor komt de nominale premie uit op 1421 euro. Ook zal de zorgtoeslag gaan stijgen in 2020 met maximaal 105 euro per maand.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Als u in aanmerking komt voor de WLZ dan kunt u rekenen op persoonlijke en intensieve zorg in de veilige omgeving van uw woning. Deze hulpverlening kan langdurig nodig zijn door lichamelijke of psychische aandoeningen. De Wet Langdurige Zorg kent verschillende zorgvormen en/of behandelingen. De zorgvorm of behandeling die het beste bij de patiënt past, wordt door Centrum Indicatie Zorg (CIZ) afgegeven. Hierbij kunt u denken aan de volgende zorgvormen/behandelingen:

  • Verblijf in een instelling
  • Begeleiding
  • Bepaald hulpmiddel
  • Persoonlijke verpleging en verzorging
  • Vervoer (naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaats vindt.

Ook in 2020 zullen er aanpassingen zijn met betrekking op het WLZ. Voor zorg uit WLZ betaalt men nu alleen in de eerste vier maanden de lage eigen bedrage, in tegenstelling tot de zes maanden die het voorheen was.

Persoonsgebonden budget (PGB) voor WLZ, WMO of ZVW
Zoals ongetwijfeld bekend is, kan er PGB worden aangevraagd voor WLZ, WMO of ZVW. De uitbetaling van PGB wordt wel op een andere manier geregeld. Het PGB wordt niet langer meer ontvangen als voorschot op uw eigen rekening, maar zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de betaling aan de zorgkantoren.