Thuiszorg Noord – Holland

Heading Icon

Ook voor de Thuiszorg Noord-Holland zullen per 1 januari 2020 een aantal dingen veranderen in de zorg en de vergoedingen daarvan. Zo worden er bepaalde zorgvergoedingen aan de basisdekking worden toegevoegd.

Toegevoegde zorgvergoeding aan basispakket
Zo worden nieuwe medicijnen opgenomen in het basispakket. Dit betreffen medicijnen voor MS (multiple sclerose) en kanker. Aansluitend op het laatste wordt er ook geen eigen risico meer gerekend voor het deelnemen aan een stoppen-met-roken-programma.
Daarnaast komt er een vergoeding voor overnachting bij een aaneengesloten behandeling door een medische specialist (zonder opname) en wordt er zorg geboden door een specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten en rolstoelers.

Eigen risico, zorgpremie en zorgtoeslag
In 2019 bedraagt het eigen risico 385 euro en blijft in 2020 gelijk. Maar in 2020 vind er wel een verandering plaats met betrekking op de zorgpremie. Deze kostenverzwaring zal maandelijks gaan stijgen met 37 euro. Echter komt er bij de zorgtoeslag een kostenverlichting en zal deze maximaal 105 euro gaan stijgen per maand.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
WMO zorgt er voornamelijk voor dat mensen hulp krijgen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn, ondersteuning van burgers bij het participeren in de samenleving, ondersteuning mantelzorgers of bijvoorbeeld bij het indienen van een WMO-aanvraag.

Persoonsgebonden budget (PGB) voor WLZ, WMO of ZVW
Zoals ongetwijfeld bekend is, kan er PGB worden aangevraagd voor WLZ, WMO of ZVW. De uitbetaling van PGB wordt wel op een andere manier geregeld. Het PGB wordt niet langer meer ontvangen als voorschot op uw eigen rekening, maar zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de betaling aan de zorgkantoren.