Slaapdiensten

Heading Icon

Soms is het voor een patiënt niet verstandig om lange tijd alleen in huis te zijn of kan er sprake zijn van nachtelijke onrust. Dit kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wanneer het niet meer verantwoord is om s ‘nachts alleen thuis te zijn.
  • Als ondersteuning bij ziekten als dementie of Parkinson
  • Bij psychogeriatrische aandoeningen
  • Als overbruggingsperiode (bijvoorbeeld wanneer de patiënt van plan is naar een verzorgingstehuis te verhuizen, maar tegen een lange wachtlijst aan loopt)
  • Tijdens de terminale fase van iemands leven
  • Na een ziekenhuisopname.
  • Ter ontlasting van de mantelzorgers en/of partner wordt ingezet.

Dit is een flinke greep uit de redenen die kunnen gelden voor het nodig hebben nachtzorg (in de vorm van slaapdiensten). En deze dienst kan worden aangereikt door Waddenzorg. Een slaapdienst is een laag complexe vorm van nachtzorg. Tijdens de slaapdienst slaap ik bij de patiënt thuis. De patiënt kan dan een beperkt aantal keer gewekt worden voor bijvoorbeeld verzorging of een toiletbezoek.

Maar Waddenzorg kan de patiënt ook helpen met het voorkomen of ondervangen van dwaalgedrag, herstellen van dag- en nachtritme, geven van medicatie, toepassen van wisselligging om doorligplekken te voorkomen, het in en uit bed helpen of het klaarmaken voor de nacht. Kortom, de slaapdiensten van Waddenzorg zijn veelomvattend en kunnen met de patiënt (of verzorgers) om maat worden afgestemd.

Slaapdiensten hebben een aantal voordelen. Wanner de patiënt namelijk nog redelijk kan functioneren, maar alleen hulp nodig heeft bij toiletbezoeken, kunnen slaapdiensten goed te pas komen. De patiënt kan dan gewoon zelfstandig thuis blijven wonen en er is altijd iemand aanwezig waar beperkt een beroep op gedaan kan worden.

Om contact op te nemen met Waddenzorg, kunt u terecht op onze contactpagina.