Thuiszorg Groningen

Heading Icon

Ook voor de Thuiszorg Groningen zullen per 1 januari 2020 een aantal dingen veranderen in de zorg en de vergoedingen daarvan. Zo worden er bepaalde zorgvergoedingen aan de basisdekking worden toegevoegd.

Toegevoegde zorgvergoeding aan basispakket
Zo worden nieuwe medicijnen opgenomen in het basispakket, te weten voor MS (multiple sclerose) en kanker. Daarnaast komt er een vergoeding voor overnachting bij een aaneengesloten behandeling door een medische specialist (zonder opname). Ook is er een verandering voor mensen die (willen) deelnemen aan een stoppen-met-roken-programma. Hiervoor geldt geen eigen risico meer. Tevens wordt er zorg geboden door een specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten en rolstoelers.

Eigen risico, zorgpremie en zorgtoeslag
In 2019 bedraagt het eigen risico 385 euro en blijft in 2020 gelijk. Maar in 2020 vind er wel een verandering plaats met betrekking op de zorgpremie. Deze kostenverzwaring zal maandelijks gaan stijgen met 37 euro. Echter komt er bij de zorgtoeslag een kostenverlichting en zal deze maximaal 105 euro gaan stijgen per maand.

Zorgverzekeringswet (ZVW)
De zorgverzekeringswet is er niet enkel voor curatieve zorg. De ZVW is er namelijk ook voor verzorging en verpleging thuis (toedienen medicatie, hulp bij persoonlijke hygiëne, verzorgen van wonden, behandeling van mensen met zintuigelijke handicap, palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg.

De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg en hulp iemand nodig heeft op medisch en sociaal gebied. Zowel de gemeente en zorgverzekeraar werken hierin samen en maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daardoor komt het voor dat sommige zorg en ondersteuning vanuit de WMO wordt vergoed en andere zorg vanuit de ZVW.

Persoonsgebonden budget (PGB) voor WLZ, WMO of ZVW
Zoals ongetwijfeld bekend is, kan er PGB worden aangevraagd voor WLZ, WMO of ZVW. De uitbetaling van PGB wordt wel op een andere manier geregeld. Het PGB wordt niet langer meer ontvangen als voorschot op uw eigen rekening, maar zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de betaling aan de zorgkantoren.