ALS zorg

Heading Icon

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen en leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Bij ALS worden geleidelijk steeds meer spieren aangedaan, behalve de hartspier.

De oorzaak van ALS is (nog) niet bekend is en er zijn medicijnen zijn die de ziekte kunnen stoppen of genezen. Echt is het wel zo dat deze ziekte zo intensief is, dat er zorg nodig is tijdens het ziekteproces. Tijdens dit proces treden er diverse stoornissen op zoals spraakstoornissen, slikproblemen, verlammingen, spasticiteit en depressie.

Het snelle ziekteverloop en het complexe karakter van de ziekte ALS stellen bijzondere eisen aan de zorg. De zorgbehoefte van een ALS-patiënt zal in het verloop van het ziekteproces toenemen en steeds complexer worden. Vooral wanneer het complexer wordt (zoals de zorg voor voedingssondes, decubituspreventie en beademing), kan Waddenzorg u hiermee helpen. Ook wordt de zorg steeds belangrijker en intensiever, naarmate de mogelijkheden van communicatie afnemen door deze ziekte.

Waddenzorg kan patiënten begeleiden bij de behandeling en het omgaan met de gevolgen van deze ziekte. Een vorm van zorg, waarbij door samen te werken een duidelijk inzicht wordt verkregen over wat u exact nodig heeft. Ik heb een ruime ervaring op het gebied van verzorgen en ken deze ziekte (en de gevolgen hiervan) erg goed. Daarnaast ben ik ook CTB-geschoold (centrum voor thuisbeademing) en kan ik de zorg bieden die u nodig heeft. Met mijn zorginhoudelijke kennis zorg ik voor deskundigheid en continuïteit.

Waddenzorg begrijpt maar al te goed hoe ingrijpend deze ziekte kan zijn en dat het niet alleen effect heeft op de patiënt, maar ook de naasten van de patiënt. Ook hier zal aandachtig mee worden omgegaan.

Om contact op te nemen met Waddenzorg, kunt u terecht op onze contactpagina.